ویرایشگر مارک‌داون برای متون فارسی

مینیمالیست را امتحان کنید.

شاخه شده از ویرایشگر آنلاین مارک‌داون مینیمالیست نوشته فیلیپ ماسه

با الهام از ویرایشگر راست‌به‌چپ مارک‌داون کاری از داریوش عباسی

و استفاده از قلم‌های آزاد فارسی به طراحی صابر راستی کردار