پیش از این‌که واژه‌ای پیشنهاد دهید

[شاخه شده از انجمن وردپرس پارسی]

  1. اصول و ضوابط واژه‌گزينی‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  2. واژه‌های گروه رایانه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  3. جست‌وجوى واژه‌های مصوّب
  4. واژ‌نامه‌ی آریان‌پور
  5. واژه‌نامه‌ی وردپرس
  6. برای واژه‌هایی که پیشنهاد می‌کنید دلیل بیاورید و دلیل بهتر بودنش را به نسبت واژه‌ی کنونی بیان کنید تلاش کنید تا کتاب‌های مرجع و واژه‌نامه‌ها به سند پیشنهاد شما باشند.
  7. اگر واژه‌ای در فهرست نبود بیفزایید.
  8. اگر نوشتار واژه‌ای نادرست بود (غلط دیکته‌ای داشت) یا نگارش واژه‌ای نادرست بود در این‌جا بنویسید.
  9. واژه‌ها نباید لاتین یا عربی باشند و واژه‌ی فارسی و گویا برتری خواهد داشت.

[فرم پیشنهاد واژه]