ووکامرس

faenposdescription
فروشگاهwoocommerce
کالاproduct
مشتریcustomer
سفارشorder
پرداختpayment
مالیاتtax
تسویه حسابcheckout
صورت‌حسابinvoice
سبد خریدcart
کد تخفیفcoupon
شیوه ارسالshipping class
روش پرداختpayment method
دستیارwizard
راه‌اندازیsetup
قدیمیlegacy